మెడ వెనుక నలుపు పోవాలంటే.. ఈ టిప్స్ తప్పనిసరి..!

పెరుగుతున్న కాలుష్యాల వల్ల చర్మ, జుట్టు సమస్యలు రావడం సహజం. దుమ్ము దూళి కారణంగా మెడ వెనుక భాగం నల్లగా మారుతుంది.నిండుగా ఉన్న బట్టలు వేసుకోవడం వల్ల …

Read more