sitting

వారెవ్వా..వాట్ ఎ ఐడియా.. ఇలా ఎలా..?

manaarogyam

ఇప్పుడున్న రోజుల్లో చాలా మంది ఎక్కువగా పని చేయడానికి ఇష్టపడరు..ఒకవేళ అలా ఏదైనా చేసిన అది తక్కువ శ్రమతో కలిగి వుండాలి.. అలా కూర్చున్న చొట నుంచి ...