వేడి వేడి ఆహారాన్ని తీసుకుంటున్నారా?

ఇప్పుడు చలికాలంలో ఎక్కువగా వేడిగా వుండే ఆహారాన్ని తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు అంటున్నారు.. ఆహారం చల్లగా వున్నప్పుడు తింటే అందులో వైరస్ లు చేరే ప్రమాదం ఉంది. …

Read more

ముల్లంగిని చలికాలంలో తినొచ్చా? తింటే ఏమౌతుంది..

ముల్లంగి.. ఈ పేరు చాలా మందికి తెలియదు.. ఇది కూడా క్యారెట్ జాతికి చెందిన దుంప. ఇవి కూడా భూమిలోనుంచి తీస్తారు. క్యారెట్ తో సమానంగా పోషక …

Read more