సున్నుండలను ఎలా తయారు చేయాలి?

సున్నుండలను అందరూ తింటారు. వాటితో చాలా ఆరోగ్యం వుంటుంది అయితే వీటిని చాలా సింపుల్ గా ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.. కావాలసిన పదార్థాలు: మినప్పప్పు – …

Read more

సున్నుండలను ఎప్పుడైనా ఇలా ట్రై చేశారా?

సున్నుండలు.. ఈ పేరు వినగానే చాలామందికి నోర్లు తియ్యగా అవ్వడం కామన్..మినపప్పు తో చేస్తున్న వీటికి డిమాండ్ ఎక్కువగా.. రుచి తో పాటు ఆరోగ్యం కూడా వుంటుంది. …

Read more