స్వీట్ పొంగల్ ను ఇలా చేస్తే టెస్ట్ సూపర్..

స్వీట్ పొంగల్ ఎప్పుడూ చెసుకున్నా అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. అయితే చాలా మందికిఎలా చేయాలో తెలియదు. ఇప్పుడు మనం ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.. కావలసిన పదార్థాలు: …

Read more